top of page
Search

ART WEEK 2021

Орхон ХаСү сургуулийн Кембрижийн IGCSE хөтөлбөрийн зураг дизайны хичээлийг сонгон суралцаж буй 9-10-р ангийн суралцагчид зургийн багш Г.Тэлмэний хамтаар “Соёлын бүтээлч сар”-ын хүрээнд Монголын дүрслэх урлагийн салбарын хөгжил дэвшил, өнөөгийн дүр төрхийг өргөн цар хүрээтэйгээр харуулах, уран бүтээлчдээ дэмжих, олон нийтэд таниулах зорилготой ART WEEK 2021 дүрслэх урлагийн долоо хоног үзэсгэлэн үзэж сонирхлоо.
Comments


Latest news

bottom of page