top of page

Хувийн нууц хадгалах тухай

Орхон ХаСу сургууль нь таны хувийн нууцыг хүндэтгэх болно. Та хувийн мэдээллийг илчлэхгүйгээр албан ёсны Орхон ХаСу сайтаар зочлох боломжтой. Хэрэв та ямар нэгэн хувийн мэдээллийг бидэнд өгөхөөр шийдсэн бол түүнийг зөвхөн Орхон ХаСу сургууль албан ёсны сургуулийн бизнес эрхлэхэд ашиглах бөгөөд хувийн мэдээллийг холбоогүй гуравдагч этгээдэд тараахгүй гэдэгт итгэлтэй байж болно.

Бусад олон вэбсайтын адил Орхон ХаСу сайтын зарим хэсэг нь күүки ашиглаж болно. Энэ нь ихэвчлэн таныг болон Орхон ХаСу сайтад таны нэвтрэхийг зөвшөөрөх зорилгоор хийгддэг. Жишээлбэл, күүки ашиглах нь эрх бүхий хэрэглэгч Орхон ХаСугийн сайт бүр дээр байнга нууц үгээ дахин оруулах шаардлага гарахаас сэргийлдэг. Эдгээр күүки нь таны компьютерт хадгалагдах бөгөөд хувийн мэдээлэл агуулаагүй болно.

Сайтын ашиглалтын үндсэн дээр статистикийн нэгдсэн тайланг гаргаж болох боловч хувь хүн таних боломжгүй мэдээллийг гуравдагч этгээдэд тараахгүй.

Орхон ХаСу сайтууд дээр гарч ирдэг имэйл хаягууд нь сургуулийн хамт олон болон манай зочдын хоорондох хувийн, хувийн харилцааг хөнгөвчлөх зорилгоор л нийтлэгддэг. Орхон ХаСу нь олон нийтийн цахим шуудангийн мессеж эхлүүлэх зорилготой гадны аль нэг этгээдэд өөрийн сайт эсвэл онлайн үйлчилгээнд хаяг тараах, худалдах, өөр хэлбэрээр шилжүүлэхгүй. Сургууль нь ердийн бизнесийн үйл ажиллагаа эсвэл хувийн зорилгоор тодорхой имэйл хаяг авахын тулд дотоод хайлтын функцийг ашиглах эрхтэй.

bottom of page