top of page

Дүрэмт хувцас

Өнгө хүний сэтгэл санаанд ихээхэн нөлөөлдөг. Хамгийн тохиромжтой өнгө болох  хар хөх өнгийг сонгож сургуулийн онцлогийг илтгэсэн лого байршуулсан бөгөөд  эрүүл ахуй, аюулгүйн шаардлага хангасан дүрэмт хувцсаар багш, суралцагчид маань жигдэрдэг.   

БАГА СУРГУУЛЬ

ДУНД, АХЛАХ СУРГУУЛЬ

ОХИД - САРАФАН, ЗАНГИА

ХӨВГҮҮД - ЖИЛЕТ, ӨМД, ЗАНГИА

ОХИД - САРАФАН, ЗАНГИА

ХӨВГҮҮД - ЖИЛЕТ, ӨМД, ЗАНГИА

50000 төгрөг

bottom of page