top of page

СУРГУУЛИЙН ОРЧИН

Манай сургуулийн хичээлийн өөрийн 2 байртай, бүх анги бүлгүүд 1 ээлжээр хичээллэлдэг. Хичээлийн 2-р байр 2014 онд ашиглалтанд орсон. Хими, физик, биологийн лабороториудаас гадна газарзүй, бүжиг, зураг, хөгжим, ведионы зориултын танхимтай. Мөн олон улсын стандартад нийцсэн спорт заалтай.

 

Та сургуулийн орчны зургийг доорх слайднаас гүйлгэн харна уу

Сургуулийн шинэ байрны 2 давхарт

bottom of page