top of page
Search

Орхон ХаСү Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг дэмжигч сургуулиар шалгарав


2019 онд олон улсын Кембрижийн хөтөлбөртэй Орхон Хасү сургуулийг Монгол улс дахь НҮБ-ын газраас Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг дэмжигч сургуулиар шалгаруулж өргөмжлөл гардуулсан бөгөөд уг арга хэмжээнд манай сургуулийн суралцагчид оролцлоо.

2020 онд бид бүхэн Монгол дахь НҮБ-тай үргэлжлүүлэн хамтран ажиллаж, олон сайхан арга хэмжээнд оролцох болно оо.

Comments


Latest news

bottom of page