top of page
Search

Зургийн үзэсгэлэн үзлээ

Зургийн багш Г.Тэлмэн 8-р ангийн зургийн дугуйлангийн сурагчид болон 9-р ангийн Кембрижийн хөтөлбөрийн IGCSE ART & DESIGN хичээлийг сонгон суралцдаг сурагчдын хамтаар “Алтан бийр” зургийн үзэсгэлэнг үзэж сонирхлоо.
Comments


Latest news

bottom of page