top of page
Search

Анги хэрхэн даан ажиллах талаар сургалт орлоо.

Олон улсын Кембрижийн хөтөлбөртэй Орхон ХаСү сургуулийн химийн багш Б.Еркежан сургуулийнхаа нийт багш нарт зориулан “Анги удирдахад анхаарах зүйлс” сэдвийн дор сургалт орлоо. Тэрээр анги удирдан ажиллах үед өөрийн гаргаж байсан алдаа оноо, асуудлууд, тэднийг шийдэх боломж гарцууд, хэрхэн үр дүнд хүрсэн болоод хүрээгүй зэрэг асуудлуудыг хөндлөө. Б.Еркежан багш маань Орхон Хасү сургуульд 6 дахь хичээлийн жилдээ ажиллаж байгаа бөгөөд олон улсын Кембрижийн хөтөлбөрийн Secondary Checkpoint, IGCSE хөтөлбөрүүдийн химийн хичээлийг ахиц амжилт өндөртэйгээр удирдан явуулж байна. Хамт олондоо туршлагаасаа хуваалцсан багшдаа баярлалаа.


Comments


Latest news

bottom of page