Search

IGCSE Газарзүйн хичээлээр голын судалгаа хийлээ


Олон улсын Кембрижийн хөтөлбөрийн IGCSE хөтөлбөрийн Газарзүйн хичээл - Голын судалгаа

Газарзүйн хичээлийг сонгон судалж буй 10 дугаар ангийн 8 сурагч 2 дахь удаагаа голын судалгааг хийлээ.

Latest news