top of page
Search

Шинжлэх ухааны туршилтат өдөрлөг үр дүнтэй болж өндөрлөлөө

Олон улсын Кембрижийн хөтөлбөртэй Орхон ХаСү сургуулийн ахлах ангийн суралцагчдын дунд шинжлэх ухааны туршилтат өдөрлөг үр дүн ихтэй болж өндөрлөлөө. Кембрижийн хөтөлбөрийн AS & A level түвшний хими, биологи, физикийн хичээл судалж буй 11-12-р ангийн суралцагчид Кембрижийн IGCSE түвшний хөтөлбөр судалж буй 9-10-р ангийн суралцагчдад амьдралд хамгийн ойрхон туршилтын ажлуудыг өөрсдөө бэлтгэн онолын хамтаар тайлбарлан хүргэлээ. Мөн тус өдөрлөгийн үеэр 9-10 дугаар ангийн суралцагчид туршилтуудыг биеэрээ хийж үзэн танилцлаа.


Өдөрлөгт идэвхтэй оролцсон нийт суралцагчдадаа баяр хүргэж, бүх суралцагчдадаа амжилттай оролцсон сертификатыг гардууллаа.


Comments


Latest news

bottom of page