top of page
Search

Кембрижийн олон улсын шалгалтууд эхэллээ

5 болон 8 дугаар ангиудын олон улсын шалгалтууд өнөөдрөөс эхэллээ. Энэ жилийн хаврын шалгалтын улиралд 5,8,10,11,12 дугаар ангийн нийт 300 орчим суралцагчид Кембрижийн хөтөлбөрийн Primary Checkpoint, Lower Secondary Checkpoint, IGCSE, AS&A level түвшний нийт 90 орчим шалгалтыг 4 дүгээр сарын 9-нөөс 6 дугаар сарын 9-ний хооронд өгнө.

Нийт суралцагчдадаа болон багш нартаа амжилт хүсье.


コメント


Latest news

bottom of page