top of page
Search

Карьер зөвлөх О.Оюу ахлах ангийн суралцагчидтай уулзав.


Олон улсын сэтгэл зүйн үнэлгээний байгууллага болох “Central test” -ийн албан ёсны эрхтэйгээр, олон улсын сэтгэл зүйн хороогоор баталгаажсан Дэлхийн 80 гаруй оронд албан ёсоор ашиглагддаг сэтгэл зүйн сорилуудаар үнэлгээ хийж, зөвлөгөө өгдөг “Карьер хөгжлийн төв”-ийн карьер зөвлөх О.Оюу манай сургуулийн 9-10 дугаар ангийн суралцагчдад Америк, Герман, Япон, Монгол улсын иргэд мэргэжлээ хэрхэн сонгодог ерөнхий арга зүй болон, өөрийн зан чанар, сонирхол болон ур чадвараа хэрхэн таньж мэдэх талаар мэдээлэл зөвлөгөө өглөө.

Comentários


Latest news

bottom of page