top of page
Search

Артын хичээл дээр судалгаа хийлээ.

Зургийн багш Д.Наранжаргал олон улсын Кембрижийн AS level хөтөлбөрийн Art and Design хичээлийг сонгон судалж буй 2 суралцагчийнхаа хамтаар тэдний судалгааны ажилд нь зориулж бодит юмсыг ажиглан судлах дадлага хийлээ. Суралцагчдын нэг нь интерьер тэр дундаа буйдангийн материал болон загварын судалгаа хийсэн бол нөгөө суралцагч нь амттангийн судалгаа хийлээ. Цаашдаа өөрсдөө бие дааж хаана ч явсан байнга бүтээлч, эрэл хайгуулчаар хандах хандлага суусаар байгаа суралцагчдаараа бахархаж байна.댓글


Latest news

bottom of page